Sunday, April 21
Shadow

ALICE

https://www.alice-erasmus.eu/

Περιγραφή (ALICE – Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment)

Το έργο Erasmus + KA3 «ALICE» (Μάρτιος 2018 – Ιανουάριος 2020) αποσκοπεί στην ανάπτυξη θετικής κοινωνικήςσυμπεριφοράς σε σχολικά περιβάλλοντα Και πειραματίζεται με εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών στους έφηβους μαθητές, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί.

Τι σκοπεύει να βελτιώσει η ALICE.

• Μειωμένος θυμός και εχθρότητα
• Αυξημένη ανοχή έναντι άλλων
• Βελτιωμένο σχολικό περιβάλλον
• Περιεκτικό περιβάλλον μάθησης
• Καλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης διαφορετικών μαθητών και πολιτισμών
• Μειωμένα συμπτώματα άγχους που προκύπτουν από προηγούμενη διακοπή του τρόπου ζωής, όπως η μετανάστευση.
• Οι έφηβοι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο πρόθυμοι να πάνε στο σχολείο.
• Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες για την κοινωνική μέθοδο
• Το ενδιαφέρον για την εφαρμογή της Προοδευτικής Μεθόδου

Τίτλος : “Alice – Προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινότητες και περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς” – “Alice – Adapting Learning in Inclusive Environments”

Κατηγορία έργου : Erasmus+ KA3

Διάρκεια : 2018-2020

Συντονιστής : Fondazione Villa Montesca 

Εταίροι : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης 

My documenta – Ισπανία

GALE – Ολλανδία

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία

Center for study of Democracy – Βουλγαρία

Ιστοσελίδα : https://www.alice-erasmus.eu/

Επιστημονική Υπεύθυνη : Μαρία Παναγιωτάκη – Κοινωνιολόγος – Ψυχολόγος

Υπεύθυνη Διαχείρισης : Αρετή Βουράκη – ΠΕ 05 – υπ. Προώθησης ευρ. Προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης

Σύνοψη

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ALICE : Προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινότητες και περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς ” υποστηρίζει την προώθηση του πνεύματος της Κοινότητας και της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το ALICE σκοπεύει να δοκιμάσει εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 

Η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά ορίζει μια σειρά εκούσιων ενεργειών που ωφελούν τους άλλους και επιτρέπει στα άτομα να επιλέξουν μεταξύ του να ανταμείψουν τον εαυτό τους ή να ανταμείψουν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους (θετικά).

Το πρόγραμμα ξεκινά από την υπόθεση ότι σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι κύριοι λόγοι των συμπεριφορών που βρίσκονται πίσω από τον κοινωνικό αποκλεισμό, σχετίζονται με εθνικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές διαφορές. Προκειμένου να προωθηθεί η πολιτιστική και προσωπική ποικιλομορφία ως αξία, το πρόγραμμα δημιουργεί έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών και πολιτισμικού περιβάλλοντος των μαθητών, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί.

Αποτελέσματα : 

Βιογραφική Έρευνα

Διεξαγωγή έρευνας για την ανίχνευση αυθόρμητων αντιδράσεων που ενέχουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στοιχεία Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς που πραγματοποιήθηκε σε μαθητικό πληθυσμό με βάση υποθετικά σενάρια. 

Παιδαγωγικός Οδηγός Alice

Το σημαντικότερο προϊόν του προγράμματος είναι o Παιδαγωγικός Οδηγός, ο οποίο αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο της “Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς”, παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της και προτείνει τρόπους εφαρμογής στα σχολεία. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει το θεωρητική ανάλυση, ένα πρόγραμμα σπουδών και μια σειρά από σχέδια μαθημάτων που προτείνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θεματικές όπως «Ρητορική μίσους», «Διαδικτυακός Εκφοβισμός», «Ψηφιακό Αποτύπωμα» «Ανθρώπινα Δικαιώματα και ισότητα». Μέσα από την προσέγγιση παρόμοιων θεμάτων και υπό το πρίσμα της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκεται να διαμορφωθούν στάσεις που θα επιτρέψουν προοπτικά την πρόληψη φαινομένων αποκλεισμού και την υποστήριξη συμπεριφορών αποδοχής.  Ο Οδηγός παράλληλα προσφέρει οδηγίες και προτάσεις για την εξωστρέφεια του σχολείου και τη λειτυργεία του στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μάθησης σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων, πολιτιστικούς φορείς, αθλητικά σωματεία κ.α.

Πιλοτική εφαρμογή ΠΔΕ Κρήτης

Κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της ΠΔΕ Κρήτης, τέσσερις σχολικές μονάδες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα. 

  • 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
  • 13ο ΓΕΛ Ηρακλείου
  • 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
  • 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Η περίοδος της πιλοτικής εφαρμογή διήρκεσε ένα μήνα. Στο τέλος του πιλοτικού προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν, έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό με μια σειρά από σχέδια και ψηφιακές εικόνες που αποτύπωναν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα και την Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά. Το βραβείο ήταν ένα ταξίδι στο τελικό συνέδριο στο Ηράκλειο για τους μαθητές της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Ισπανίας και Ολλανδίας και για τους μαθητές της Κρήτης ένα ταξίδι στο Στρασβούργο στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντιπροσωπεία της ΠΔΕ με τις νικήτριες του διαγωνισμού και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας.

Views: 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *