Wednesday, October 4
Shadow

Erasmus 2017-2021

CLIMADEMY

CLIMADEMY

CLIMADEMY, Erasmus 2017-2021
CLIMADEMY Η Ακαδημία Καθηγητών Erasmus+ αποτελεί μια νέα ναυαρχίδα του προγράμματος Erasmus+ για τα έτη 2021-2027 με στόχο τη δημιουργία συνεταιρισμών μεταξύ παροχών εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη ώστε να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των καθηγητών με διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ζώνης Εκπαίδευσης. Οι πρώτες 11 ακαδημίες για εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 για να υποστηρίξουν την περεταίρω εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία ή εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών. Η Erasmus Ακαδημία Καθηγητών για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMAte change teachers’ academy, CLIMADEMY) είναι η μοναδική επιλεχθείσα Ακαδημία που αφορά την κλιματική αλλαγή. Η CLIMA...
Safer

Safer

Erasmus 2017-2021, Safer, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
Το SAFER - SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + (KA3- Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μια καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής  βίας και εκφοβισμού για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το SAFER Project ξεκινά από την ολιστική προσέγγιση του Σχολείου Whole School και περνά στην ολιστική προσέγγιση σχολείου και κοινότητας Whole School and Community Approach (WSCA - ΟΠΣΚ), έχοντας ως ομάδες στόχο μαθητές 8-14 ετών, εκπαιδευτικούς και προσωπικό του σχολείου, γονείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η προτεινόμενη καινοτόμος προσέγγιση ...
ALICE

ALICE

ALICE, Erasmus 2017-2021, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
https://www.alice-erasmus.eu/ Περιγραφή (ALICE - Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment) Το έργο Erasmus + KA3 «ALICE» (Μάρτιος 2018 - Ιανουάριος 2020) αποσκοπεί στην ανάπτυξη θετικής κοινωνικήςσυμπεριφοράς σε σχολικά περιβάλλοντα Και πειραματίζεται με εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών στους έφηβους μαθητές, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί. Τι σκοπεύε...
3D2ACT

3D2ACT

3D2ACT, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Τίτλος «3D2ACT- Ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4.0 και 3D Τεχνολογιών μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα για ένα βιώσιμο μέλλον» Κατηγορία έργου : Erasmus+ KA201 Διάρκεια : 2020-2023 Συντρονιστής : το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εταίροι : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών         The European Digital Learning Network-DLEARN -Ιταλία  Politecnika Ikastegia Txorierri, Ισπανία  Emphasys Centre Κύπρο INQUBATOR LEEUWARDEN Ολλανδία, από την Ελλάδα Ιστοσελίδα: https://3d2act.eu/ Σύνοψη To έργο 3D2ACT επιδιώκει την αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση του προφίλ των εκ...
CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
http://codeskills4robotics.eu/ Το CODESKILLS4ROBOTICS είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ KA2 έργο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Στοχεύει στην εισαγωγή «κωδικοποίησης και ρομποτικής» σε μαθητές δημοτικού σχολείου (9-12). Μεταξύ άλλων προβλέπει : - Υποστήριξη σχολείων για να σχεδιάσουν τα δικά τους DIGITALSKILLS @ SCHOOL και να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS. - Αξιοποίηση του διαθέσιμου εξωσχολικού χρόνου με εποικοδομητικό τρόπο για τη δημιουργία Ομίλων CODESKILLS4ROBOTICS σε σχολεία / εκπαιδευτικά ιδρύματα για μαθητές που θέλουν οικειοθελώς να μάθουν πώς να κωδικοποιούν, σύμφωνα με την έκθεση COM (2015) 408 ET2020. - Δημιουργία συνεργιών με βάση την αρχή των εθελοντών μεντόρων που θα υποστηρίξου...
CANVASS+

CANVASS+

CANVASS+, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
https://www.canvass.eu Στόχος του έργου Erasmus+ KA201 με τίτλο Canvass+ που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 9 εταίρων από 4 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2020 είναι να υποστηρίξει με πρακτικά εργαλεία της βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές εργασίες του έργου αφορούσαν σε :έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία και η καταγραφή τους σ' ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των καλών πρακτικών και την ανάδειξη της συμβολής τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία.ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας CAnVASS + με τις ακόλουθες εφαρμογές:• ...
Sea4All

Sea4All

Erasmus 2017-2021, Sea4All, Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή
www.sea4all-project.eu Το Erasmus+ KA201 έργο Sea4All - Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) “ πραγματοποιήθηκε το διάστημα Νοέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2019 κι έχει σκοπός να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση μιας ισχυρής οικολογικής συνείδησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας καθώς και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων. Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα, το οποίο περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, συλλογές χαρτών και φωτογραφιών, βίντεο κλπ. καθώς και εργαλεία όπως ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η χρήση των ηλεκτρονικώ...
GoDigital

GoDigital

Erasmus 2017-2021, GoDigital, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Το "GODIGITAL – Intergrating Mobile Learning and Upgrading Teachers’ Digital Skills Ενσωμάτωση της Κινητής μάθησης και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών’’, αποτελεί ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης "ΚΑ2- Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το σχέδιο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2017 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2020. Στόχος του έργου που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 5 εταίρων από την Κύπρο, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας σειράς ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν την ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μ...