Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Horizon

CRISS

CRISS

Horizon, Διάφορα
Demonstration of a scalable and cost - effective cloud -based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools" και ακρωνύμιο: CRISS Το πρόσφατο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp 2.1), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών είναι μία από τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κάθε νέος πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς).Αφορά μαθητές της Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου...
IMMERSE

IMMERSE

Horizon
https://www.immerse-h2020.eu/ Για όλες τις χώρες με μεταναστευτικό πληθυσμό το ζήτημα του πώς να διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστών και να παρέχονται εκπαιδευτικής επιτυχίας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους νεοαφιχθέντες όσο και για τη συνοχή των χωρών υποδοχής. Το κλειδί για αυτό το καθήκον είναι η εξέταση του βαθμού στον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δύναμη να αμβλύνει ή να αναπαράγει ευρύτερες ανισότητες στην κοινωνία παρέχοντας στους νέους τις σχετικές γνώσεις, ικανότητες, πρωτεύουσες και πόρους αφενός, ή συμβάλλοντας στις ανισότητες εκπαιδευτικών πόρων μέσω της οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης από την άλλη. Το πρόγραμμα IMMERSE επιδιώκει να εντοπίσει τους κύριους ενδιαφερόμενους στην κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Κύριος στόχος είναι ...