Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Διάφορα

IKY – Hμερίδα ενημέρωσης για Διαπίστευση

IKY – Hμερίδα ενημέρωσης για Διαπίστευση

Διάφορα, Εκδηλώσεις, Νέα, Προβολή
H Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ διοργανώνει στις 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 10 πμ -12 μμ διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την υποβολή αιτήσεων Διαπίστευσης με καταληκτική ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2022. H εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για Διαπίστευση. Η εκδήλωση θα αναρτηθεί στη συνέχεια στο κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY Επισυνάπτεται το πρόγραμμα. Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://forms.gle/2PSNsJLPeEJVVJNN6 Link για την παρακολούθηση της ημερίδας: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRmOGFjYTMtNmNiOC00ZGI5LTgwM2EtOGQ0MWExMGNiMGE3%40thread....
Erasmus Days 2022 – 14 Οκτωβρίου 2022

Erasmus Days 2022 – 14 Οκτωβρίου 2022

Διάφορα, Εκδηλώσεις, Νέα, Προβολή
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, οργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά, ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ημέρες Erasmus 2022- Erasmus Days 2022" την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Τα σχολεία που υλοποιούν ένα σχέδιο Erasmus+, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ενότητα Προβολή Σχολικών Σχεδίων Erasmus+ η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: · Erasmus Video Gallery - Μοιραστείτε εικόνες και εμπειρίες από την υλοποίηση των σχεδίων σας μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο που θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. · Erasmus Exhibition, Έκθεση Υλικού - Παρουσιάστε κατασκευές, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικ...
Ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ στα σχολεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ στα σχολεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Γενικά, Διάφορα, Εκδηλώσεις, Νέα, Προβολή
Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και αποτίμησης των προγραμμάτων Erasmus+ που σχεδιάζει για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της, η υπεύθυνη προώθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης κ. Αρετή Βουράκη και παρακαλούμε για τη συνεργασία σας. Ειδικότερα, σε συνέχεια του εγγράφου με θέμα "Αποστολή εξαμηνιαίων εκθέσεων Προωθητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+», παρακαλείσθε να συμπληρώσετε έως την Παρασκευή 23/9/2022, την ακόλουθη φόρμα https://forms.gle/nrpo7R2ScYpYzoY79 για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια Erasmus+ που υλοποιήθηκαν από σχολικές μονάδες, Δ/νσεις και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς εποπτευόμε...
ΙΚΥ- Προπαρασκευαστική εκπαίδευση Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, 4-6/7/22

ΙΚΥ- Προπαρασκευαστική εκπαίδευση Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, 4-6/7/22

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ διοργανώνει προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και της πολυμορφίας. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φορείς και φορείς με λιγότερη εμπειρία, με στόχο την επιμόρφωσή τους για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Πραγματοποιείται 04-06 Ιουλίου στην Αθήνα. Σε ποιον απευθύνεται Η προπαρασκευαστική εκπαίδευση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και που: Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν στο Erasmus+.Έχουν υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί.Είναι φορείς με λιγότερη εμπειρία και έχουν χρηματοδοτηθεί έως 2 φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Συγκεκριμέ...
ΙΚΥ – Σεμινάριο για Erasmus+ Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Αθήνα 4-6 Ιουλίου 2022

ΙΚΥ – Σεμινάριο για Erasmus+ Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – Αθήνα 4-6 Ιουλίου 2022

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ ΙΚΥ διοργανώνει προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και της πολυμορφίας. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φορείς και φορείς με λιγότερη εμπειρία, με στόχο την επιμόρφωσή τους για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 04-06 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα. Σε ποιον απευθύνεται: Η προπαρασκευαστική εκπαίδευση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που: Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν στο Erasmus+Έχουν υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθείΕίναι φορείς με λιγότερη εμπειρία και έχουν χρηματοδοτηθεί έως 2 φορές τα τε...
Σεμινάριο TCA “Small Scale Partnerships“

Σεμινάριο TCA “Small Scale Partnerships“

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Η Εθνική Μονάδα της Δανίας (DK01) διοργανώνει σεμινάριο TCA “ Small Scale Partnerships ” στις 07-11 Νοεμβρίου 2022, στην Κοπεγχάγη, Δανία. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φορείς στο Πρόγραμμα Erasmus+, π.χ. μικρές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχολεία, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς κ.ά. Αφορά τη δράση ΚΑ2 και τους τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πραγματοποιείται δια ζώσης στις 07-11 Νοεμβρίου 2022, στην Κοπεγχάγη, Δανία.Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου : αγγλικά Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/RMLRmmQrUcFcnHrJ8 Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.iky.g...
Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας-ΙΚΥ

Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας-ΙΚΥ

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY έχει αναρτήσει δύο προσκλήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε ΤCA (Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας) ως εξής: TCA SEMINAR “MEDIA LITERACY AS A KEY SKILL FOR MODERN LIFE”, 03-05.10.2022, Prague, Czech Republic Η Εθνική Μονάδα της Τσεχίας για την Διεθνή Εκπαίδευση και την Έρευνα διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων το χρονικό διάστημα 03-05 Οκτωβρίου 2022, στην Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας.Τομείς ενδιαφέροντος:  Σχολική ΕκπαίδευσηΗμερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 03-05 Οκτωβρίου 2022, Πράγα, Δημοκρατία της ΤσεχίαςΑριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca@iky.gr μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ: ...
Σύμφωνο εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ ΠΔΕ Κρήτης & Τοσκάνης

Σύμφωνο εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ ΠΔΕ Κρήτης & Τοσκάνης

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης με επικεφαλής τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη πραγματοποίησε την Τετάρτη 4/5/2022, εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Τοσκάνης (Ufficio Scolastico di Toscana) μετά από επίσημη πρόσκληση. Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις και συζητήθηκε το προσχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δυο εκπαιδευτικών οργανισμών, με στόχο την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, την ενίσχυση των ανταλλαγών και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο εντός όσο κι εκτός του πλαισίου ευρωπαϊκών έργων. Ο Περιφερειακός Δ/ντης της Κρήτης και ο αναπληρωτής Περιφερειακός της Τοσκάνης δεσμεύτηκαν για την άμεση υπογραφή του τελικού κειμένου το οποίο θα περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες της συν...
Συνάντηση Safer, 3-4/5/2022, Φλωρεντία

Συνάντηση Safer, 3-4/5/2022, Φλωρεντία

Διάφορα, Νέα, Προβολή
Με σύνθημα «Be a hero for reducing bullying to zero!», πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαΐου 2022 στη Φλωρεντία, η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA3-“SAFER - SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying - Κοινωνικές Δεξιότητες και θεμελιώδη δικαιώματα για την πρόληψη του εκφοβισμού”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Τη σύμπραξη του έργου SAFER απαρτίζουν 8 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες : Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που φιλοξενήθηκε στην έδρα του εκδοτικού οίκου Giunti Psycometrics, σχεδιάστηκαν τα επόμενα στάδια του έργου τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διενέργεια έρευνας στις σχολικές τάξεις, την παρ...
9 Μαϊου – Ημέρα της Ευρώπης

9 Μαϊου – Ημέρα της Ευρώπης

Διάφορα, Εκδηλώσεις, Νέα, Προβολή
Ο καλύτερος τρόπος για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, είναι να μιλήσουμε για το Erasmus, ίσως το πιο εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται την Ευρώπη. Στα 35 χρόνια που υπάρχει το Erasmus, 10 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από τις πολυάριθμες ευκαιρίες που τους προσέφερε να μάθουν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό και συνέβαλε στη δημιουργία μιας πραγματικής γενιάς Ευρωπαίων. Όπως είχε γράψει και ο Ουμπέρτο Έκο, αν το Erasmus δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει! Το Γραφείο ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης συντονίζει το στρογγυλό τραπέζι του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΠΔΕ Κρήτης με τίτλο : «Διδάσκοντας ευρωπαϊκές αξίες με το Erasmus : Δημοκρατία και συμπερίληψη, αε...