Sunday, April 21
Shadow

CLIMADEMY

CLIMADEMY

Η Ακαδημία Καθηγητών Erasmus+ αποτελεί μια νέα ναυαρχίδα του προγράμματος Erasmus+ για τα έτη 2021-2027 με στόχο τη δημιουργία συνεταιρισμών μεταξύ παροχών εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη ώστε να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των καθηγητών με διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ζώνης Εκπαίδευσης.

Οι πρώτες 11 ακαδημίες για εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 για να υποστηρίξουν την περεταίρω εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία ή εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών. Η Erasmus Ακαδημία Καθηγητών για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMAte change teachers’ academy, CLIMADEMY) είναι η μοναδική επιλεχθείσα Ακαδημία που αφορά την κλιματική αλλαγή. Η CLIMADEMY στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου το οποίο θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν, να αναπτύσσουν αλλά και να μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύουν τις νεότερες γενιές Ευρωπαίων πολιτών για θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Η κλιματική αλλαγή αποδίδεται αναμφίβολα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ήδη έχει επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη, επιδρώντας στην ανθρώπινη υγεία, οδηγώντας σε καύσωνες, ακραίες εκδηλώσεις ξηρασίας και πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, απώλεια βιοποικιλότητας και μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι «η εκπαίδευση για τους νέους αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη καταστολή της κλιματικής αλλαγής». Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ευρέως στα προγράμματα σπουδών των σχολείων όσον αφορά τη διδακτέα ύλη των θετικών επιστημών.

Για να καλύψει αυτό το κενό, η Erasmus Ακαδημία Καθηγητών για την Κλιματική Αλλαγή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και την ίδρυση ενός δικτύου και μιας κοινότητας πρακτικής για τη δημιουργία καινοτόμων στρατηγικών και προγραμμάτων για αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για τους εν ενεργεία και τους υπό εκπαίδευση καθηγητές σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Η κοινοπραξία αποτελείται από τέσσερις χώρες της ΕΕ (Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία) και μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα είναι ανοιχτή σε νέα μέλη.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρώνεται στους παράγοντες που προκαλούν τις κλιματικές διαταραχές τις υποκινούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στα μέτρα για τη βιωσιμότητα. Θα προσαρμοστεί για την αρχική εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών και θα διατεθεί ανοιχτά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Εν ενεργεία και υπό εκπαίδευση καθηγητές θα έχουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, ενεργώντας τόσο ως εκπαιδευόμενοι όσο και ως συν-σχεδιαστές. Το υλικό θα είναι εύκολα προσβάσιμο, προσαρμοζόμενο και αναπαραγωγίσιμο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και εργαλεία.

Μία κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα για το κλίμα (CLAUDI) θα αποτελέσει τη βάση για την Ακαδημία Καθηγητών για την εκπαίδευση και τη δικτύωση στην κλιματική αλλαγή και θα συνδέει τέσσερις κόμβους, έναν σε κάθε χώρα, που

θα έχουν συγκεκριμένα κέντρα και θα εστιάζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Αυτοί οι κόμβοι θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα και την Φινλανδία γύρω από δύο σταθμούς παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής σε δύο διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης που παρουσιάζουν εξαιρετικά ραγδαία κλιματική αλλαγή σε σύγκριση με τις παγκόσμιες μέσες τάσεις: μία κοντά στην περιοχή της Αρκτικής σε ένα βόρειο δάσος και μια στη Μεσόγειο σε μία ημι-άνυδρη υποτροπική περιοχή. Θα δημιουργηθούν δύο ακόμη κόμβοι με επίκεντρο τη μοντελοποίηση και τις διαστημικές παρατηρήσεις του συστήματος της Γης στη Γερμανία και τα παιδαγωγικά θεμέλια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ιταλία. Αυτοί οι κόμβοι μέσω φυσικής, εικονικής (υποστηριζόμενης από το CLAUDI) αλλά και μικτής εκπαίδευσης θα παρέχουν άτυπα μαθησιακά πλαίσια που μπορούν να βοηθήσουν τους καθηγητές να αναλογιστούν διαφορετικά και ποικιλοτρόπως την πρακτική της εκπαίδευσης της επιστήμης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Η Ακαδημία CLIMADEMY συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα λάβει χώρα 15-16 Σεπτεμβρίου 2022 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου του Αγ. Νικολάου στο Λασίθι και θα συνδυαστεί με επίσκεψη στον σταθμό ατμοσφαιρικών μετρήσεων στο Φινοκαλιά, και τις υποβοηθητικές εγκαταστάσεις στον Άνω Μιραμπέλλο, που αποτελεί και το κέντρο του Ελληνικού κόμβου της CLIMADEMY.

CLIMADEMY συνεργάτες:

Συντονιστής

1. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα)

Δικαιούχοι

2. ALMA MATER STUDIORUM – Πανεπιστήμιο Μπολώνιας (Ιταλία)

3. Πανεπιστήμιο Βρέμης (Γερμανία)

4. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης – (Ελλάδα)

5. Ελληνογερμανική Αγωγή Σχολή ΠΑΝΑΓΕΑ – ΣΑΒΒΑ ΑΕ (Ελλάδα)

6. Πανεπιστήμιο Ελσίνκι (Φινλανδία)

7. Ίδρυμα GOLINELLI (Ιταλία)

Η Ακαδημία CLIMADEMY έγινε δεκτή στη Πρόσκληση: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA, Πρόγραμμα : ERASMUS2027 της Ευρωπαϊκή Διαχειριστική Αρχή για την Εκπαίδευση και τον πολιτισμό (EACEA) με Κωδικό προγράμματος : 101056066

Views: 39