Sunday, April 21
Shadow

Sea4All

www.sea4all-project.eu

Το Erasmus+ KA201 έργο Sea4All – Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) “ πραγματοποιήθηκε το διάστημα Νοέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2019 κι έχει σκοπός να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση μιας ισχυρής οικολογικής συνείδησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας καθώς και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων. Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα, το οποίο περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, συλλογές χαρτών και φωτογραφιών, βίντεο κλπ. καθώς και εργαλεία όπως ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων δίνει επιπλέον κίνητρα και προωθεί την κατάρτιση στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης με διασκεδαστικό τρόπο.
Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει ένα χρήσιμο και πρακτικό Παιδαγωγικό Οδηγό που περιλαμβάνει εννοιολογικές γνώσεις, παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης με βάση επιτυχημένες εμπειρίες για την προστασία από τη θαλάσσια ρύπανση ενώ παράλληλα αναλύονται βασικές έννοιες, ορισμοί, και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη θαλάσσια ρύπανση. Ο παιδαγωγικός Οδηγός προτείνει 10 αναλυτικά μαθήματα για την απόκτηση γνώσης σχετικά με θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ενώ σε συνδιασμό με το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Οδηγού (Θεωρητικό Πρόγραμμα Σπουδών) όπου παρέχεται το θεωρητικό πλαίσιο προσφέρουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο για αξιοποίηση στην τάξη.

Τίτλος : Sea4All – Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) “

Κατηγορία έργου : Erasmus+ KA201

Διάρκεια : 2017-2019

Συντρονιστής : Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας

Εταίροι : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

«Αρχιπέλαγος» Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Κάρντιφ – Μ. Βρετανία

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Παιδαγωγική Επιθεώρηση Αράντ – Ρουμανία 

Ιστοσελίδα : https://www.sea4all-project.eu/

Παιδαγωγική Υπεύθυνη : Ανδρονίκη Σπαθαράκη – ΣΕΕ ΠΕ 70 ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Υπεύθυνη Διαχείρισης : Αρετή Βουράκη – ΠΕ 05 – υπ. Προώθησης ευρ. Προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης

Σύνοψη : Το έργο Sea4All – Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) έχει σκοπό να συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής οικολογικής συνείδησης σε μαθητές καθώς και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων και ΤΠΕ.

Το έργο επιχειρεί με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο να ευαισθητοποιήσει για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στοχεύοντας στην αλλαγή συμπεριφοράς από την παιδική ηλικία, επιδιώκοντας έτσι τον περιορισμό των πετρελαϊκών, πλαστικών και μικροπλαστικών ρύπων που εκλύονται σε ποτάμια, ρέματα και τελικά στη θάλασσα.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν είναι το αποτέλεσμα διεπιστημονικής προσέγγισης καθώς βασίζονται σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά δεδομένα σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση, εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και αξιοποιούν τις ψηφιακές εφαρμογές. Το διδακτικό υλικό που προτείνεται επιτρέπει στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν νέες γνώσεις με ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο.

Το επιστημονικά σενάρια που αποτελούν τη βασική πηγή γνώσης για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, στηρίζονται σε υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα τα οποία αποτυπώνουν τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω πετρελαιοκηλίδων και επιπλεόντων υλικών. Παράλληλα η χρήση επιστημονικών βάσων δεδομένων με γεωγραφικές, ωκεανογραφικές και γεωλογικές πληροφορίες καθιστούν τα σενάρια ρύπανσης και τις προσομοιώσεις τους ρεαλιστικότερες καθώς λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες στις οποιες μπορεί να συμβούν καταστροφές και ρύπανση. Τέλος, με τη συνδρομή καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων διδάσκονται οι πιο ειδικές γνώσεις κι εδραιώνονται στάσεις αποφυγής αλλά και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Αποτελέσματα :

Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαιδευτικούς

Το Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαιδευτικούς Sea4All απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κι επιδιώκει να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό, πολιτιστικό, οικολογικό και οικονομικό επίπεδο, να προσφέρει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και να υποστηρίξει τη διδασκαλία στην τάξη προτείνοντας μια πλούσια εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-leanring platform)- (https://www.sea4all-project.eu/edu/)

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (https://www.sea4all-project.eu/edu/) έχει αναπτυχθεί ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Περιέχει όλες τις επιστημονικές πληροφορίες και τις εκπαιδευτικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του έργου σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση, ιδίως από πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα όπως πλαστικά.

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό Παιχνίδι – https://www.sea4all-project.eu/game/#!/login

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις για ζητήματα θαλάσσιας ρύπανσης, δουλεύοντας παράλληλα κι άλλες δεξιότητες όπως την κριτική σκέψη, την επιλυση προβλημάτων, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Οι χρήστες αναλαμβάνουν διαφορετικές αποστολές για την προστασία και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κυρίως από πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα (π.χ. πλαστικά). Οι ιστορίες και οι αποστολές βασίζονται σε επιστημονικές πληροφορίες και ο μαθητής με τη χρήση πολυμέσων, προσομοιωμένων διαδικασιών καθώς και ερωτήσεων, καλείται να βρει λύσεις, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και νεοαποκτηθείσες γνώσεις. Τα διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού, το γραφιστικό περιβάλλον και η διαδραστικότητα κάνουν ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες και μετατρέπουν το μάθημα σε ευχάριστη εμπειρία.

–          5: Παιδαγωγικός Οδηγός – “10 παιδαγωγικές προτάσεις πλοήγησης στη θάλασσα του sea4all»  – booklets

Με κύριο  στόχο τη μετασχηματιστική μάθηση και συνακόλουθα την απόκτηση θετικών  στάσεων και αποτελεσματικών συμπεριφορών σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, ο οδηγός  αποτελεί πλήρες και άμεσα αξιοποιήσιμο εκπαιδευτικό υλικό στην σχολική τάξη, με εμπλουτισμένες και καινοτόμες μεθοδολογικές προτάσεις.

Στο σύνολό του, ο οδηγός αποτελείται από:

α. ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο για την Αειφορία στην εκπαίδευση, 

β. ένα γλωσσάρι με τους σημαντικούς όρους,

γ. 13 κάρτες «θαλασσινών ιστοριών» οι οποίες συνιστούν και την καρδιά των σεναρίων του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και

δ. 10 παιδαγωγικές αναλυτικές προτάσεις για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και  την καλλιέργεια οικολογικής  συνείδησης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης.

Views: 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *