Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Εργαλεία – Πλατφόρμες

EU login – Organization ID

EU Login

Στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας για τη Σχολική Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μόνο φορείς με νομική προσωπικότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, ένα φυσικό πρόσωπο από τον αιτούντα φορέα χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση στο Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του Erasmus+ ο λογαριασμός EU Login απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στο Σύστημα Εγγραφής Οργανισμών. Για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένας κωδικός πρόσβασης (password) που ορίζεται από τον χρήστη.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό ECAS από συμμετοχή σας σε προηγούμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Λήψη Organization ID

Σε συνέχεια του προηγούμενου βήματος, μόλις ο εκπρόσωπος του αιτούντα φορέα αποκτήσει EU login χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς για να εγγράψει τον φορέα /σχολείο που εκπροσωπεί στο νέο σύστημα εγγραφής (organization registration system) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.

ETwinning

https://www.etwinning.net/-

Το eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο στοχεύει στη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, το eTwinning είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την αναζήτηση εταίρων, καθώς παρέχει την ικανότητα εξεύρεσης συνεργατών. Μόνο σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του eTwinning.

Ομάδες Εtwinning της ΠΔΕ Κρήτης

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής δράσης etwinning.  

Για το λόγο αυτό, οργανώνει διαδικτυακές ενημερωτικές δράσεις για τη χρήση της πλατφόρμας etwinning σε ό,τι αφορά στην εξεύρεση εταίρων για μελλοντικές συμπράξεις Erasmus+,  ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τις ομάδες etwinning για να δημιουργήσει χώρους διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών όλης της Ευρώπης. 

Ειδικότερα, κάθε έργο της ΠΔΕ έχει ξεχωριστή πολύγλωσση etwinning ομάδα ώστε δίνοντας άμεση πρόσβαση στο υλικό και φέρνοντας σε επικοινωνία εκπαιδευτικούς απ’όλη την Ευρώπη με κοινά ενδιαφέροντα να διασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για νέες συνέργειες.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία σχολικών σχεδίων Erasmus+ και etwinning με τη συμμετοχή των σχολείων από τις πιλοτικές δράσεις των έργων της αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ουσιαστικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων κάθε έργου ξεχωριστά. Μέχρι σήμερα τα έργα της ΠΔΕ μελετούν θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, συμπερίληψης, ρομποτικής και κώδικα, δημιουργίας ψηφιακού υλικού και για κάθε μία από τις θεματικές αυτές γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία αντίστοιχων σχολικών συνεργασιών.

Ομάδες etwinning των προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στις οποίες μπορείτε να γίνετε μέλη: 

Sea 4 all projecthttps://live.etwinning.net/groups/group/62602

ALICEhttps://live.etwinning.net/groups/group/112949

CODESKILLS4ROBOTICShttps://live.etwinning.net/groups/group/125541

GODIGITALhttps://live.etwinning.net/groups/group/90696IMMERSEhttps://live.etwinning.net/groups/group/115564

School Education Gateway

https://www.schooleducationgateway.eu/- 

Το School Education Gateway είναι μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, μέσω της οποίας είναι διαθέσιμα εργαλεία αναζήτησης για τα πιο κάτω που αφορούν τα Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Σχολική Εκπαίδευσης.

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες – Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.

EPALE

https://epale.ec.europa.eu/

Η EPALE είναι μία ανοικτή κοινότητα μελών που είναι σχεδιασμένη για να αφορά καθηγητές, εκπαιδευτές ακαδημαϊκούς, άτομα χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων με δυνατότητα αναζήτησης εταίρων.

Distance Calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2626-

Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών, ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Απόστασης. Η απόσταση υπολογίζεται από την πόλη εκκίνησης έως την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η δραστηριότητα χωρίς την προσθήκη ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός θα αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων και όχι το ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Online Linguistic Support Tool

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-linguistic-support-

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του προγράμματος Erasmus+ βοηθά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν κατά το μέγιστο από αυτή την εμπειρία.

Project Results Platforme

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Αυτή η βάση δεδομένων θα σας δώσει πρόσβαση σε περιγραφές, αποτελέσματα και στοιχεία επικοινωνίας όλων των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ορισμένων από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα προηγούμενα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Μπορείτε να βρείτε έμπνευση από τη δεξαμενή καλών πρακτικών καθώς και από έργα που διακρίθηκαν ως προς τη συνάφεια των πολιτικών, τις δυνατότητες επικοινωνίας, τον αντίκτυπο ή τον σχεδιασμό.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά στο παραπάνω πλαίσιο αναζήτησης ή/και να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σύνθετης αναζήτησης για να βρείτε τα έργα που σας ενδιαφέρουν

Erasmus Plus and European Solidarity Corps Platform

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/