Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Βασική Δράση 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική Δράση 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική Δράση 2 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συμπράξεις Συνεργασίας Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας Συμπράξεις Συνεργασίας Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την: Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασίαΑνάπτυξη και ενίσχυση δικτύωνΕνίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμώνΑνταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΑνάπτυξη και μεταφορά καινοτομίαςΕφαρμογή κοινών δράσεων-πρωτοβουλιώνΠαραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτωνΕπίτευξη ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων Κάθε σχέδιο που υποβάλλεται στα πλαίσια των Συμπράξεων Συνεργασίας θα πρέπει να απευθύνεται μέσα από τους στόχους...