Wednesday, October 4
Shadow

Ψηφιακή μεταρρύθμιση

CRISS

CRISS

Horizon, Διάφορα, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Demonstration of a scalable and cost - effective cloud -based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools" και ακρωνύμιο: CRISS Το πρόσφατο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp 2.1), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών είναι μία από τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κάθε νέος πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς).Αφορά μαθητές της Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου...
3D2ACT

3D2ACT

3D2ACT, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Τίτλος «3D2ACT- Ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4.0 και 3D Τεχνολογιών μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα για ένα βιώσιμο μέλλον» Κατηγορία έργου : Erasmus+ KA201 Διάρκεια : 2020-2023 Συντρονιστής : το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εταίροι : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών         The European Digital Learning Network-DLEARN -Ιταλία  Politecnika Ikastegia Txorierri, Ισπανία  Emphasys Centre Κύπρο INQUBATOR LEEUWARDEN Ολλανδία, από την Ελλάδα Ιστοσελίδα: https://3d2act.eu/ Σύνοψη To έργο 3D2ACT επιδιώκει την αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση του προφίλ των εκ...
CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
http://codeskills4robotics.eu/ Το CODESKILLS4ROBOTICS είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ KA2 έργο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Στοχεύει στην εισαγωγή «κωδικοποίησης και ρομποτικής» σε μαθητές δημοτικού σχολείου (9-12). Μεταξύ άλλων προβλέπει : - Υποστήριξη σχολείων για να σχεδιάσουν τα δικά τους DIGITALSKILLS @ SCHOOL και να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS. - Αξιοποίηση του διαθέσιμου εξωσχολικού χρόνου με εποικοδομητικό τρόπο για τη δημιουργία Ομίλων CODESKILLS4ROBOTICS σε σχολεία / εκπαιδευτικά ιδρύματα για μαθητές που θέλουν οικειοθελώς να μάθουν πώς να κωδικοποιούν, σύμφωνα με την έκθεση COM (2015) 408 ET2020. - Δημιουργία συνεργιών με βάση την αρχή των εθελοντών μεντόρων που θα υποστηρίξου...
CANVASS+

CANVASS+

CANVASS+, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
https://www.canvass.eu Στόχος του έργου Erasmus+ KA201 με τίτλο Canvass+ που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 9 εταίρων από 4 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2020 είναι να υποστηρίξει με πρακτικά εργαλεία της βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές εργασίες του έργου αφορούσαν σε :έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία και η καταγραφή τους σ' ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των καλών πρακτικών και την ανάδειξη της συμβολής τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία.ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας CAnVASS + με τις ακόλουθες εφαρμογές:• ...

Junior Code Academy

Erasmus 2014-2017, Junior Code Academy, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Τίτλος - Enhancing coding skills in European schools - Junior Code Academy Κατηγορίαέργου : Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education Διάρκεια : 11/1/2016-10/1/2018 Συντονιστής : Codeforall, Lda - Academia de Código Εταίροι : ΕταίροςΧώραCodeforall,Lda - Academia de CódigoΠορτογαλίαINOVAMAIS--‐servicosdeconsultadoriaeminovacaotecnologicas.a.ΠορτογαλίαINnCREASESpzo.o.ΠολωνίαΠεριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚρήτηςΕλλάδαISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIAΙταλίαScuolaSecondaria 1° Grado Dante AlighieriΙταλίαAgrupamento de Escolas de AveiroΠορτογαλία Ιστοσελίδα : http://juniorcodeacademy.eu/ Παιδαγωγικός/επιστημονικός υπεύθυνος : Γεώργιος Πανσεληνάς - Σ...
GoDigital

GoDigital

Erasmus 2017-2021, GoDigital, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Το "GODIGITAL – Intergrating Mobile Learning and Upgrading Teachers’ Digital Skills Ενσωμάτωση της Κινητής μάθησης και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών’’, αποτελεί ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης "ΚΑ2- Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το σχέδιο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2017 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2020. Στόχος του έργου που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 5 εταίρων από την Κύπρο, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας σειράς ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν την ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μ...