Tuesday, October 3
Shadow

Ευρ. Προγρ/τα ΠΔΕ

Safer

Safer

Erasmus 2017-2021, Safer, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
Το SAFER - SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + (KA3- Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μια καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής  βίας και εκφοβισμού για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το SAFER Project ξεκινά από την ολιστική προσέγγιση του Σχολείου Whole School και περνά στην ολιστική προσέγγιση σχολείου και κοινότητας Whole School and Community Approach (WSCA - ΟΠΣΚ), έχοντας ως ομάδες στόχο μαθητές 8-14 ετών, εκπαιδευτικούς και προσωπικό του σχολείου, γονείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η προτεινόμενη καινοτόμος προσέγγιση ...
CRISS

CRISS

Horizon, Διάφορα, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Demonstration of a scalable and cost - effective cloud -based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools" και ακρωνύμιο: CRISS Το πρόσφατο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp 2.1), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών είναι μία από τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κάθε νέος πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς).Αφορά μαθητές της Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου...
ALICE

ALICE

ALICE, Erasmus 2017-2021, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
https://www.alice-erasmus.eu/ Περιγραφή (ALICE - Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment) Το έργο Erasmus + KA3 «ALICE» (Μάρτιος 2018 - Ιανουάριος 2020) αποσκοπεί στην ανάπτυξη θετικής κοινωνικήςσυμπεριφοράς σε σχολικά περιβάλλοντα Και πειραματίζεται με εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών στους έφηβους μαθητές, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί. Τι σκοπεύε...
3D2ACT

3D2ACT

3D2ACT, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Τίτλος «3D2ACT- Ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4.0 και 3D Τεχνολογιών μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα για ένα βιώσιμο μέλλον» Κατηγορία έργου : Erasmus+ KA201 Διάρκεια : 2020-2023 Συντρονιστής : το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εταίροι : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών         The European Digital Learning Network-DLEARN -Ιταλία  Politecnika Ikastegia Txorierri, Ισπανία  Emphasys Centre Κύπρο INQUBATOR LEEUWARDEN Ολλανδία, από την Ελλάδα Ιστοσελίδα: https://3d2act.eu/ Σύνοψη To έργο 3D2ACT επιδιώκει την αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση του προφίλ των εκ...
CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS

CODESKILLS4ROBOTICS, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
http://codeskills4robotics.eu/ Το CODESKILLS4ROBOTICS είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ KA2 έργο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Στοχεύει στην εισαγωγή «κωδικοποίησης και ρομποτικής» σε μαθητές δημοτικού σχολείου (9-12). Μεταξύ άλλων προβλέπει : - Υποστήριξη σχολείων για να σχεδιάσουν τα δικά τους DIGITALSKILLS @ SCHOOL και να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS. - Αξιοποίηση του διαθέσιμου εξωσχολικού χρόνου με εποικοδομητικό τρόπο για τη δημιουργία Ομίλων CODESKILLS4ROBOTICS σε σχολεία / εκπαιδευτικά ιδρύματα για μαθητές που θέλουν οικειοθελώς να μάθουν πώς να κωδικοποιούν, σύμφωνα με την έκθεση COM (2015) 408 ET2020. - Δημιουργία συνεργιών με βάση την αρχή των εθελοντών μεντόρων που θα υποστηρίξου...
CANVASS+

CANVASS+

CANVASS+, Erasmus 2017-2021, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
https://www.canvass.eu Στόχος του έργου Erasmus+ KA201 με τίτλο Canvass+ που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 9 εταίρων από 4 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2020 είναι να υποστηρίξει με πρακτικά εργαλεία της βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές εργασίες του έργου αφορούσαν σε :έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία και η καταγραφή τους σ' ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των καλών πρακτικών και την ανάδειξη της συμβολής τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία.ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας CAnVASS + με τις ακόλουθες εφαρμογές:• ...

Keep on

Erasmus 2014-2017, Keep on, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
KEEP ON "Supporting teachers to prevent dropout of migrant students" Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα KEEP ON έχει ως στόχο να αναπτύξει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για να συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη επιμορφωτών και εκπαιδευτικών προκειμένου να καταστούν ικανοί στην διαχείριση της Πολιτισμικής Πολυμορφίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόληψη της σχολικής διαρροής των μεταναστών, των εθνικών μειονοτήτων, των προσφύγων και όλων όσων ζητούν άσυλο.Το πρόγραμμα ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των νεαρών μεταναστών και των παιδιών των εθνικών μειονοτήτων για να κατανοούν έννοιες που έχουν σχέση με τον ‘εαυτό’, όπως είναι ο έλεγχος, ο αυτοέλεγχος, η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική ταυτότ...
Sea4All

Sea4All

Erasmus 2017-2021, Sea4All, Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή
www.sea4all-project.eu Το Erasmus+ KA201 έργο Sea4All - Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ) “ πραγματοποιήθηκε το διάστημα Νοέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2019 κι έχει σκοπός να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση μιας ισχυρής οικολογικής συνείδησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας καθώς και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων. Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα αντικείμενα, το οποίο περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, συλλογές χαρτών και φωτογραφιών, βίντεο κλπ. καθώς και εργαλεία όπως ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η χρήση των ηλεκτρονικώ...

Junior Code Academy

Erasmus 2014-2017, Junior Code Academy, Ψηφιακή μεταρρύθμιση
Τίτλος - Enhancing coding skills in European schools - Junior Code Academy Κατηγορίαέργου : Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education Διάρκεια : 11/1/2016-10/1/2018 Συντονιστής : Codeforall, Lda - Academia de Código Εταίροι : ΕταίροςΧώραCodeforall,Lda - Academia de CódigoΠορτογαλίαINOVAMAIS--‐servicosdeconsultadoriaeminovacaotecnologicas.a.ΠορτογαλίαINnCREASESpzo.o.ΠολωνίαΠεριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚρήτηςΕλλάδαISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIAΙταλίαScuolaSecondaria 1° Grado Dante AlighieriΙταλίαAgrupamento de Escolas de AveiroΠορτογαλία Ιστοσελίδα : http://juniorcodeacademy.eu/ Παιδαγωγικός/επιστημονικός υπεύθυνος : Γεώργιος Πανσεληνάς - Σ...
IMMERSE

IMMERSE

Horizon, Συμπερίληψη – Ποικιλομορφία
https://www.immerse-h2020.eu/ Για όλες τις χώρες με μεταναστευτικό πληθυσμό το ζήτημα του πώς να διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστών και να παρέχονται εκπαιδευτικής επιτυχίας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους νεοαφιχθέντες όσο και για τη συνοχή των χωρών υποδοχής. Το κλειδί για αυτό το καθήκον είναι η εξέταση του βαθμού στον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δύναμη να αμβλύνει ή να αναπαράγει ευρύτερες ανισότητες στην κοινωνία παρέχοντας στους νέους τις σχετικές γνώσεις, ικανότητες, πρωτεύουσες και πόρους αφενός, ή συμβάλλοντας στις ανισότητες εκπαιδευτικών πόρων μέσω της οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης από την άλλη. Το πρόγραμμα IMMERSE επιδιώκει να εντοπίσει τους κύριους ενδιαφερόμενους στην κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Κύριος στόχος είναι ...