Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Ευρ. Προγρ/τα ΠΔΕ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΔΕ

Ευρ. Προγρ/τα ΠΔΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ Τα τελευταία χρόνια η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων καινοτομίας τα οποία μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και με την υποστήριξη συστημάτων μάθησης (εκπαιδευτικές πλατφόρμες), προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και κατά συνέπεια στους μαθητές, πολύτιμες διδακτικές προτάσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία γύρω από σημαντικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές που αποτελούν παράλληλα και προτεραιότητες των προγραμμάτων Erasmus+: Συμπερίληψη, ποικιλομορφία και κοινωνική συνοχή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Παράλληλα, το ευρύ φάσμα των ευρωπαϊκών συνε...