Σάββατο, 26 Νοεμβρίου
Shadow

Υλικό σεμιναρίου “Τεχνικές και Πλατφόρμες Αναζήτησης Εταίρων για σχέδια Erasmus+”

Την Τρίτη 8/2/2022 στις 16:00 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης με τίτλο “Τεχνικές και πλατφόρμες αναζήτησης εταίρων για υλοποίηση σχεδίων Erasmus+”. Δείτε το ενημερωτικό υλικό.