Κυριακή, 3 Ιουλίου
Shadow

Safer

Το SAFER (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + KA3 που έχει στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού με σκοπό την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Βασίζεται στην ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτειακών δεξιοτήτων και στη δημιουργία  κοινών θετικών και δημοκρατικών αξιών, όχι μόνο σε επίπεδο μαθητών και σχολείων αλλά και σε επίπεδο κοινότητας.

Δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://www.safer-erasmus.eu/